Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Pro-Air Mizer | Electronische Drukregelaar

Pro-Air Mizer van Proportion-air, een electronische drukregelaar, is ontwikkeld om perslucht te regelen. Met de Pro-Air Mizer bespaart u energie en verlaagt u uw kosten in uw bestaande persluchtsysteem tot 14%

Regel persluchtdruk met de Pro-Air Mizer

Het doel van het samenpersen van lucht is om de perslucht in een zodanige conditie te krijgen dat het gebruikt kan worden voor productie.

Het doel van de Pro-Air Mizer is het regelen/besturen van deze luchtdruk en luchtflow.

Pro-Air Mizer is:
- Gemakelijk te gebruiken
- Eenvoudige te installeren
- Géén Onderhoud

Regel persluchtdruk met de Pro-Air Mizer

Voorbeeld Proportion-Air Air-Mizer bestaande uit QB2 en Volume Versterker R met Control Box

Traditionele Opslag en Ontluchting van Industriële Perslucht

Compressor voorzien van ProAir Mizer van ProportionairGebruikelijk is dat samengedrukte perslucht naar een verdeler, of een opslagtank gaat. Hier wordt de druk opgebouwd (perslucht-buffer) en wordt de perslucht naar behoefte gedistrubeerd. Deze persluchtopslag is nodig zodat de compressor niet constant hoeft te werken. Zonder deze extra opslag, zou het onmogelijk zijn om aan de vraag van perslucht te voldoen.

Traditionele Opslag en Ontluchting van Industriële Perslucht

Wanneer er perslucht wordt gebruikt zakt de druk. Er kunnen wel honderden van deze drukwisselingen zijn op één dag. Bij een extreem gebruik kan het systeem overbelast raken en zal de compressor harder moeten werken. Het gevolg is dat de volgende gebruiker niet genoeg perslucht heeft.

Om deze inconsistentie en inefficiëntie te bestrijden worden er vaak meerdere compressoren van verschillende afmetingen in een cascadesysteem geplaatst. Een cascade systeem maakt het mogelijk dat er verschillende  capaciteiten van perslucht geproduceerd kunnen worden.

Door deze trapsgewijze opstelling van compressoren zouden de opslagtanks elkaar moeten ondersteunen, maar soms blijkt in de praktijk dat ze elkaar tegenwerken. In sommige situaties kunnen cascadesystemen een oplossing zijn, maar absoluut niet de manier om het probleem van inconsistente druk op te lossen.

Kosten Besparing

Met de Pro-Air Mizer kan een fabriek de hoofddruk instellen op een druk die echt nodig is in plaats van dat de druk van de opslagtank direct in het leidingsysteem komt. De gestabiliseerde hoofddruk reduceert de hoeveelheid energie die in de lucht verloren gaat. En met een goed werkend cascadesysteem van compressoren kan men geld besparen.

Bespaar

Proportion-Air QB2 met Volume Versterker R

op uw 

Kost uw compressor Geld!

Compressor!

Pro-Air Mizer van ProportionAir

Het Probleem:

Drukval, inconsistente aanvoer, extreme belasting van de compressor

  • Bij een compressor is electriciteit een kostenfactor op de langetermijn
  • Over het algemeen vereist een drukverhoging van 1 bar ca 5% meer vermogen
  • De headerdruk kan met ca 1 bar variëren
  • Voor compressoren is het vaak moeilijk om de buffer in de opslagtank te handhaven

De Oplossing:

Pro-Air Mizer electronische luchtdrukregelaar

  • Hoofddruk blijft stabiel en consistent wat een optimale capaciteit waarborgt
  • Het gemiddeld afgenomen amperage wordt sterk verminderd
  • Als de druk is ingesteld op 6 bar (voorbeeld druk), bij alle drukvallen regelt en levert de Pro-Air Mizer 6 bar met vrijwel 0 variatie
  • Overbodige druk wordt geëlimineerd en de capaciteit wordt opgeslagen als reserve-energie
  • Duizenden euro's minder dan de concurentie en zeker zo naukeurig
  • Eenvoudige installatie

Betere perslucht techniek

 

 

Betere perslucht techniek

Proportion-Air heeft, met gebruik van bekende technieken, een drukregelaar ontwikkeld die de druk uit een compressor vele malen efficiënter regelt. De doorstroming is afgestemd op de benodigde capaciteit van het systeem. De Pro-Air Mizer handhaaft de ingestelde hoofddruk, ongeacht de benodigde capaciteit van de gebruikers in het persluchtleidingsysteem.
De Pro-Air Mizer zal de hoofddruk binnen +/- 0,2% van zijn maximaal gekalibreerde bereik houden. De Pro-Air Mizer zorgt voor een constantere druk in het gehele persluchtleidingsysteem en handhaaft een hogere capaciteit in de persluchtketel.  Dit zorgt voor een consistentere buffer.

Als u 6 bar wilt, stelt u de Pro-Air Mizer in om een output van 6 bar te geven.  Hiermee regelt u dat de hoofddruk op een druk blijft van 6 bar en dat de gebruikers in het persluchtleidingsysteem alleen de hoeveelheid lucht krijgen die ze daadwerkelijk nodig hebben. Door alleen de benodigde capaciteit te geven, zal de persluchttank langer op druk blijven, wat resulteert in het minder hard hoeven te werken van de compressor. Mede door de precisie in de hoofdruk, bewerkstelligd door de Pro-Air Mizer zullen de perluchtprocessen  een hogere reproduceerbaarheid hebben.

De Pro-Air Mizer stelt u in staat om te allen tijde de hoofdruk middels een beeldscherm te monitoren. Standaard is er een uitgangssignaal ter beschikking voor een afstandsbediening.

Nieuwe of ombouw van bestaande Installatie

De Pro-Air Mizer is zowel op bestaande als op nieuwe appartuur te installeren. Eenmaal geïnstalleerd fungeert de Pro-Ar Mizer als een buffer tussen de tank en de fabriek. De unit geeft precies voldoende druk om aan de benodigde capaciteit van de fabriek te voldoen.