Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Waar worden magneetventielen| solenoid valves voor gebruikt ?

Magneetventielen | solenoid valves worden gebruikt voor eenvoudige tot gecompliceerde toepassingen, zoals bijvoorbeeld voor het afsluiten van een waterleiding tot aan het proportioneel regelen van een lucht of vloeistof stroom toe.

Verschillende toepassingen van magneetventielen | solenoid valves

 Magneetventielen | solenoid valves zijn uitstekend toepasbaar in onderstaande categorieën:

Autowasstraten

magneetventielen carwash

Perslucht

magneetventielen perslucht

Vacuüm techniek

magneetventielen vacuüm

Beregening

magneetventielen irrigatie

Verwarming

magneetventielen verwarming

Waterbehandeling

magneetventielen verwarming

Supletie water stoomketel

magneetventielen stoomketel

 

Wat zijn magneetventielen | solenoid valves

Elektroventielen of magneetventielen (solenoid valves) zijn toestellen die elektromagnetisch bedient worden. Deze toestellen worden gebruik om vloeistoffen of gassen door te laten of niet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elektrische stroom. Deze elektrische stroom wordt door een solenoïde gestuurd. Een solenoïde is een spoel die bestaat uit meerdere wikkelingen die meestal gemaakt zijn van koperdraad. Er zijn verschillende magneetventielen. De verschillen zitten onder andere in het aantal leidingaansluitingen en doorstroomopeningen.

Verschillende typen magneetventielen/solenoid valves
Magneetventielen/solenoid valves kunnen worden ingedeeld in vier verschillende typen:

1. Direct gestuurde ventielen. Deze ventielen bevatten een spoel met een weekijzeren kern.
2. Servogestuurde ventielen. Deze zijn er in membraan- en zuigeruitvoeringen en hebben verschildruk nodig.
3. Semidirect gestuurde ventielen. Deze ventielen werken zonder verschildruk.
4. Drukgestuurde ventielen. Deze ventielen hebben een hulpmedium nodig in de vorm van een schoon gasvormig of vloeibaar mengsel

Ad 1. Direct gestuurde ventielen
Een direct werkend elektromagneetventiel bestaat uit een solenoïde die een weekijzeren kern naar zich toe trekt. Onderaan deze weekijzeren kern bevindt zich een afdichting in rubber of een ander materiaal. Wanneer de solenoïde (spoel) wordt geactiveerd (bekrachtigd), overwint hij de veerkracht en de bestaande druk van het medium. Het gaatje is nu open en het medium zal door eigen kracht doorstromen. Dit principe werkt alleen voor ventielen met kleine diameters. Voor grote diameters kan men een indirect (servo)ventiel of een NUL-barventiel (z.g. zwanggesteuert ventiel) kiezen. 

Ad 2. Servogestuurde ventielen (indirect werkend)
Deze ventielconstructies zijn er in membraan- en zuigeruitvoeringen. Ze hebben alle een verschildruk nodig om te openen of te sluiten en werken enkel goed vanaf een minimale verschildruk tussen de 0,1 en 2 bar. In servoventielen (indirect werkende constructie) worden direct werkende stuurventielen toegepast als stuurelement. De kracht die het membraan (of zuiger) opent, komt van de druk van het medium zelf. Deze hysterese kracht is de verschilkracht (druk) welke nodig is om de constructie te laten openen. Bij een normaal gesloten ventielconstructie (NC of NG) wordt in ruststand het schone vloeibare of gasvormige medium afgesloten door de gesloten piloot van het direct werkende ventiel. Zodra de piloot wordt bekrachtigd (elektrisch of pneumatisch) zal deze een servogaatje (bypass) openen dat iets groter is dan de servoboring of gaatje in het huis of de membraan. Hierdoor kan het medium sneller wegstromen dan dat de aanvoer of druk boven de membraan zich kan vormen.

Ad 3.  Semidirect gestuurde ventielen
Semidirect gestuurde ventielen werken zonder verschildruk. Vaak wordt deze groep ventielen aangeduid als NUL-bar (Duits: zwanggesteuerte) ventielconstructies. Deze constructies worden gebruikt om schoon vloeibaar medium of gasvormig medium af te sluiten of te openen. Deze ventielen of afsluiters zijn leverbaar als membraan of zuigerconstructies. De constructies worden voor vacuüm als voor drukken tot 40 bar gekozen.

Ad 4. Drukgestuurde ventielen
Drukgestuurde ventielen en afsluiters hebben een hulpmedium nodig. Dit hulpmedium dient een schoon vloeibaar of gasvormig mengsel te zijn. Vaak wordt perslucht gebruikt. Het stuurelement (de piloot) kan een direct werkend elektrisch of pneumatisch ventiel zijn.

Een groot aantal magneetafsluiters in ons leveringsprogramma zijn als volgt ingedeeld:

2/2 weg indirectwerkend

magneetventielen22indirectwerkend

2/2 weg directwerkend

magneetventielen 22 directwerkend

2/2 directwerkend rvs

magneetventielen 22 rvs indirectwerkend

3/2 weg directwerkend

magneetventielen 32 indirectwerkend

Magneetventielen indirect- en directwerkend

 

2/2-weg magneetventielen indirectwerkend

Deze groep magneetafsluiters maken gebruik van de inlaatdruk van het medium om de afsluiter te openen en te sluiten. Dit gebeurt middels twee kleine stuurkanaaltjes die zich in het afsluiterhuis of afsluitorgaan kunnen bevinden, t.w.: een kleine niet af te sluiten hulpopening en een grotere stuuropening die wordt afgesloten door de dichting van de magneetkern.
Voor het gemak hebben we de indirect werkende magneetafsluiters, afhankelijk van of de magneetkern wel of niet gekoppeld is aan het afsluitorgaan, verdeelt in de volgende categorieën:

• Niet-gekoppelde membraan constructie
• Niet-gekoppelde zuiger constructie
• Gekoppelde membraan constructie
• Gekoppelde zuiger constructie

Bij niet gekoppelde membraan of zuiger constructies is altijd een minimum drukverschil vereist tussen het systeem voor de afsluiter en het systeem achter de afsluiter. Dit is noodzakelijk om de afsluiter te openen en geopend te houden. Het minimum noodzakelijk drukverschil staat in zo’n geval altijd aangegeven in de technische documentatie.
Magneetafsluiters waarbij de magneetkern mechanisch gekoppeld is aan het afsluitorgaan werken vanaf 0 bar tot het aangegeven maximaal toelaatbaar drukverschil. Hierbij is in tegenstelling tot niet-gekoppelde constructies geen minimum drukverschil vereist om de magneetafsluiter geopend te houden. Deze constructies kunnen prijsgunstiger zijn dan de direct werkende magneetafsluiters omdat in een aantal gevallen relatief kleinere elektromagneten gebruikt kunnen worden.

2/2-weg magneetventielen directwerkend

Bij direct werkende magneetafsluiters is de magneetkern tevens het afsluitorgaan. We onderscheiden hierin twee constructieprincipes.
1. De klepafdichting is geïntegreerd in de magneetkern
2. De klepafdichting is mechanisch verbonden aan de magneetkern

Afhankelijk van de al dan niet bekrachtigde toestand van de spoel, zal de doorlaat direct geopend of gesloten worden.
Daarbij moet in de regel alleen de kracht van de spoel ervoor zorgen dat de klepdichting tegen de mediumstroom van de zitting moet worden opgelicht. Ondersteunt door de mediumdruk houdt een sluitveer bovenin of rondom de magneetkern de afsluiter gesloten.
De werking is onafhankelijk van de leidingdruk of doorstromende hoeveelheid en kan worden gebruikt vanaf 0 bar tot de aangegeven maximaal toelaatbare drukverschil.

Het maximaal toelaatbare drukverschil is bij direct werkende magneetafsluiters afhankelijk van de kracht van de elektromagneet en de grootte van de doorlaat.
Uitvoeringen waarbij de dichting is geïntegreerd in de magneetkern zijn doorgaans in kleine doorlaten van 1 tot 8 mm leverbaar tot een druk van 0 tot 200 bar

De uitvoeringen waarbij de klepdichting mechanisch aan de magneetkern is verbonden worden veelal gebruikt voor toepassingen met lage druk en doorlaten vanaf 8 tot 75 mm.

De klepdichtingen kunnen van vele soorten elastomeren of kunststoffen vervaardigd zijn, meestal NBR, EPDM, FKM of PTFE maar ook VMQ, CR, UR, CA of FFKM.

3/2-weg magneetventielen directwerkend

Bij direct werkende magneetafsluiters is de magneetkern tevens het afsluitorgaan. We onderscheiden hierin twee constructieprincipes.
1. De klepafdichting is geïntegreerd in de magneetkern
2. De klepafdichting is mechanisch verbonden aan de magneetkern

Afhankelijk van de al dan niet bekrachtigde toestand van de spoel, zal de doorlaat direct geopend of gesloten worden.
Daarbij moet in de regel alleen de kracht van de spoel ervoor zorgen dat de klepdichting tegen de mediumstroom van de zitting moet worden opgelicht. Ondersteunt door de mediumdruk houdt een sluitveer bovenin of rondom de magneetkern de afsluiter gesloten.
De werking is onafhankelijk van de leidingdruk of doorstromende hoeveelheid en kan worden gebruikt vanaf 0 bar tot de aangegeven maximaal toelaatbare drukverschil.

Het maximaal toelaatbare drukverschil is bij direct werkende magneetafsluiters afhankelijk van de kracht van de elektromagneet en de grootte van de doorlaat. Uitvoeringen waarbij de dichting is geïntegreerd in de magneetkern zijn doorgaans in kleine doorlaten van 1 tot 8 mm leverbaar tot een druk van 0 tot 200 bar

De uitvoeringen waarbij de klepdichting mechanisch aan de magneetkern is verbonden worden veelal gebruikt voor toepassingen met lage druk en doorlaten vanaf 8 tot 75 mm.

De klepdichtingen kunnen van vele soorten elastomeren of kunststoffen vervaardigd zijn, meestal NBR, EPDM, FKM of PTFE maar ook VMQ, CR, UR, CA of FFKM.

Wat is de juiste afdichting voor uw magneetventiel

Magneetventielen zijn vaak leverbaar met verschillende afdichtingsmaterialen. Typische afdichtingsmaterialen zijn NBR, EPDM, FKM (Viton) en PTFE (Teflon). De materiaalkeuze wordt bepaald door de chemische eigenschappen en de temperatuur van het medium dat door het magneetventiel geregeld moet worden. Het gebruik van het juiste materiaal is belangrijk om een lange levensduur en optimale prestaties van het ventiel te bewerkstelligen.

Buna of NBR / Natuurruber | Acrylnitril-butadieen rubber
NBR is bestand tegen oliën, vetten, koolwaterstoffen en verdunde zuren en heeft goede mechanische eigenschappen. Het is beperkt weer- en ozonbestendig. Het is niet goed bestand tegen aromatische verbindingen, gehalogeneerde koolwaterstoffen, ketonen, remvloeistof van auto's of sterke zuren. De gebruikstemperatuur is beperkt tot ca. 110°C.

De eigenschappen van nitrilrubber worden mee bepaald door het gehalte aan acrylnitril, dat kan variëren van 18 tot circa 50%. Standaard NBR bevat ongeveer 34% acrylnitril. Meer acrylnitril verbetert de mechanische eigenschappen en de weerstand tegen olie en brandstof, maar verhoogt de temperatuur waarbij het rubber bros wordt.

Uit NBR worden dichtingen, leidingen, medische handschoenen, riemen, bekledingen van kabels e.d. vervaardigd; het is het meest gebruikte elastomeer voor afdichtingen zoals O-ringen.

FPM FKM (Viton van Dupont) | Fluor rubber
FPM/FKM is zeer goed bestand tegen hitte en toepasbaar voor diverse chemische toepassingen. Het kan toegepast worden bij zuren, alkalen, olieën, brandstoffen op basis van koolwaterstoffen en biobrandstoffen. FPM is tevens goed warmtebestendig, elektrisch isolerend en weerbestendig. Door de hoge eigenschappen is FPM breed toepasbaar in de chemie en petrochemie. FKM is in het algemeen niet bestand tegen heet water, waterdamp, polaire oplossingsmiddelen, remvloeistoffen op glycolbasis en laagmoleculaire organische zuren

EPDM | Ethyleen-propyleen-dieen-rubber
EPDM staat voor ethyleen, propyleen, dieen en monomeer. EPDM is een eenlaagse synthetische dakrubber. EPDM afdichtingen garanderen een uitstekende weerstand tegen extreme weersinvloeden en verzekeren een levensduur van minstens 50 jaar. Andere eigenschappen zijn onder andere een hoge elasticiteit tot 400%, over een temperatuurbereik van −35 °C tot +120 °C en een goede bestendigheid tegen vele basen, zuren (waaronder vetzuren) en zouten (echter niet tegen aardolieproducten) en tegen ozon en uv-stralen.

PTFE  (Teflon) | Polytetrafluorethyleen
Teflontape is een bekend materiaal dat wordt gebruikt voor het afdichten van schroefdraden bij gasleidingen. Hierbij wordt de Teflontape eerst om het schroefdraad heen gewikkeld (tegendraads) en daarna wordt de koppeling bevestigd. De Teflontape zorgt dan voor optimale afdichting.

Teflon wordt vaak gebruikt in elektrische installaties omwille van zijn hoge soortelijke weerstand (1020 ohm·meter), de bestendigheid tegen hoge temperaturen, en lage wrijvingsweerstand maakt het bijvoorbeeld de ideale isolator voor bekabeling in vliegtuigen of militaire installaties. Omgevingen waarin hoge eisen gelden voor de bekabeling. Het wordt ook gebruikt in hoogspanningsinstallaties als isolator, vanwege de hoge geleidingsweerstand en het gemak waarmee het materiaal te bewerken is door machines (zoals op draai- en kotterbanken).

Het lage wrijvingscoëfficiënt maakt PTFE ook geschikt als materiaal voor computermuizen. In vloeibare vorm zoals druppels of spray wordt Teflon wel gebruikt als smeermiddel. Ook hier is het lage wrijvingscoëfficiënt een belangrijk voordeel.

KALREZ/FFKM | Perfluor rubber
Kalrez® perfluorelastomeer (FFKM) -onderdelen zijn bestand tegen aantasting door meer dan 1800 chemicaliën, oplosmiddelen en plasma's. De Kalrez®-productlijn levert uitstekende prestaties in agressieve procesomgevingen. Of het nu gaat om weerstand tegen zuren, aminen, plasma, ultrazuiver gedeïoniseerd water of sterke basen, door het Kalrez®-product te kiezen dat het best geschikt is voor een specifieke toepassing, kunnen fabrikanten de afdichtingsprestaties in hun bedrijfsomgeving verbeteren. Kalrez®-onderdelen zijn verkrijgbaar in een aantal verschillende samenstellingen die zijn geformuleerd om de eigenschappen te optimaliseren en de best mogelijke prestaties te leveren bij verschillende chemicaliën en temperaturen. 

VMQ | Silicone rubber
Silicone compounds hebben grote thermische toepassingsmogelijkheden en de eigenschap dat ze zeer goed bestand zijn tegen ozon, weersgesteldheid en veroudering. De mechanische eigenschappen van silicone zijn in vergelijking met andere elastomeren minder goed. In het algemeen zijn silicone materialen niet schadelijk, d.w.z. zij worden o.a. toegepast in de voedingsmiddelen- en medische industrie.

Het standaard silicone materiaal kan worden toegepast bij temperaturen van –55°C tot +200°C en is bestand tegen water (tot 100°C), alifatische motor- en cardanoliën, dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

Silicone is in het algemeen niet bestand tegen motorbrandstoffen, aromatische minerale oliën, waterdamp ( kortstondig tot 120°C mogelijk), silicone oliën en vetten, zuren en alkaliën.

CR  | Chloropreen-rubber
Chloroprenen zijn zeer ozon- weers- en verouderingsbestendig, bij eveneens goede mechanische eigenschappen. Ze zijn redelijk bestand tegen minerale oliën en zijn geschikt voor toepassing in vele koelvloeistoffen.

We hebben magneetventielen voor neutrale media, agressieve media, heet water, stoom en pneumatiek

Kunststof: drink-water, cv, koelingsperslucht, zwembaden . wanneer het lichter moet zijn/als gewichtsbesparing. agressieve media, chemicalien
RVS: roestvaststaal: bij agressieve of andere uitdagende omgevingsfactoren zoals: extreme koude, extreme hitte, explosiegevaar,       
oxidatie en chemie.

Messing: gebruikt vanwege zijn hardheid en zelfsmerende eigenschappen.  heet water, stoom, neutrale media
Messing vernikkeld: bescherming tegen roest en corrosie. 
Gietijzer: bij grotere doorlaten met flensuitvoering voor heet water en stoom.Vele roestvaste staalsoorten zijn zeer gevoelig voor chloor. Stadswater, zwembadwater, natriumhypochloriet , waterstofchloride en ijzer(III)chloride zijn zeer agressief op roestvast staal.
Aluminium: licht in gebruik

Keurmerken/certificaten:
FDA:
Food and Drugs Administration
ATEX: 
De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.
UL: 
Standard for Industrial Control Panels 
PTB/CE: 
Na vervaardiging van de maatwerk machine wordt deze getest en volgt er een veiligheidskeuring, waarbij de machine aan een grondige inspectie onderworpen wordt. Na deze testcyclus wordt de machine verder afgewerkt en voorzien van geldig keuringsbewijs, een CE-verklaring en een gebruikershandleiding
BAM:
Kiwa:
Wras:
DVGW: 
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches. Haar voornaamste taak is het creëren van de technische voorschriften voor de veiligheid en betrouwbaarheid van gas- en watervoorziening.

Hoe kun je het juiste magneetventiel bepalen

Het materiaal dat u kiest voor uw ventielen en afdichtingen is afhankelijk van het type medium (type vloeistof of gas), de temperatuur, druk en concentratie van het medium.  Wilt u zelf uw magneetventielen aanschaffen via onze webshop of wilt u zich informeren? Gebruik de onderstaande onderdelen om de juiste beslissing te nemen.
Doorlaat
Aansluiting 
Bedrijfsdruk
Temperatuur medium
Materiaal
Doorstromingsrichting
Montage
Medium
Spanningstolerantie
Technische specificaties