Mens, Maatwerk & Techniek

Professionals in Flow & Fluid Technology

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

2/2-weg indirectwerkend

2/2-weg magneetventielen indirectwerkend

Inleiding indirect werkende magneetafsluiters
Deze groep magneetafsluiters maken gebruik van de inlaatdruk van het medium om de afsluiter te openen en te sluiten. Dit gebeurt middels twee kleine stuurkanaaltjes die zich in het afsluiterhuis of afsluitorgaan kunnen bevinden, t.w.: een kleine niet af te sluiten hulpopening en een grotere stuuropening die wordt afgesloten door de dichting van de magneetkern.
Voor het gemak hebben we de indirect werkende magneetafsluiters, afhankelijk van of de magneetkern wel of niet gekoppeld is aan het afsluitorgaan, verdeelt in de volgende categorieën:

• Niet-gekoppelde membraan constructie
• Niet-gekoppelde zuiger constructie
• Gekoppelde membraan constructie
• Gekoppelde zuiger constructie

Bij niet gekoppelde membraan of zuiger constructies is altijd een minimum drukverschil vereist tussen het systeem voor de afsluiter en het systeem achter de afsluiter. Dit is noodzakelijk om de afsluiter te openen en geopend te houden. Het minimum noodzakelijk drukverschil staat in zo’n geval altijd aangegeven in de technische documentatie.
Magneetafsluiters waarbij de magneetkern mechanisch gekoppeld is aan het afsluitorgaan werken vanaf 0 bar tot het aangegeven maximaal toelaatbaar drukverschil.
Hierbij is in tegenstelling tot niet-gekoppelde constructies geen minimum drukverschil vereist om de magneetafsluiter geopend te houden.
Deze constructies kunnen prijsgunstiger zijn dan de direct werkende magneetafsluiters omdat in een aantal gevallen relatief kleinere elektromagneten gebruikt kunnen worden.

Toon meer